AV. AZİZE ALTIOK ÖZMEN

Ceza Hukuku Uzmanı

201(6) : çağ üniversitesi hukuk fakültesi, özel hukuk yüksek lisansı

2011: avukat - mersin barosu

2010 : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

yabancı dil : İngilizce